مروری بر پیام‌های ناظر؛

تولید داروی جدید در «دعبید»/ «های وب» گواهی قبولی نهایی خدمت دریافت کرد

در آغازین روز هفته و همزمان با ریزش شاخص‌ها در بازار سرمایه کشور ۱۱ نماد متوقف ، چهار نماد بازگشایی و چهار نماد معلق شدند.

اقتصاد آنلاین - محمد امین خدابخش؛ امروز هم شاخص بورس تهران باز هم به حرکت الاکلنگی خود ادامه داد و با وجود رشد بیش از 300 واحدی در ابتدای معاملات، در نهایت با افتی 860 واحدی در سطح 164 هزارو 491 واحد، به انتظار ادامه معاملات در روز آتی نشست. در این روز حاصل پیام‌های ناظران بورس و فرابورس 11 توقف، چهار تعلیق و چهار بازگشایی بود.  دلیل تعلیق‌های این روز که مربوط به نمادهای «ثنوسا»، «غشهد»، «دبالک» و «پخش» بود، بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر عنوان شده است. در این روز «خوساز» به مجمع عمومی فوق العاده رفت و حق تقدم تامین سرمایه امید نیز به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شد.

«های وب» و جزئیات یک پروژه: نماد معاملاتی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) متوقف شد؛ دلیل این توقف لزوم ارائه اطلاعات در خصوص اخذ گواهی قبولی نهایی خدمت پروژه USO2، عنوان شده است. براین اساس، شرکت اعلام کرده که قبولی نهایی تعهدات «دوره تامین خدمت» و شروع «دوره ارایه خدمت» قرارداد USO2 از مجری طرح اخذ شده است. بر این اساس، شروع دوره ارائه خدمت از تاریخ 31 اردیبهشت محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است، در حال حاضر تعهدات الحاقیه قرارداد USO2 (با موضوع 25 درصد افزایش حجم و مبلغ قرارداد) نیز انجام شده و فرآیند آزمایش و تحویل آن به پایان رسیده است. در حال حاظر شرکت در انتظار صدور گواهی قبول نهایی (دوره تامین خدمت) الحاقیه یاد شده است.

«لپارس» به دنبال برگزاری مزایده: نماد معاملاتی شرکت پارس‌ الکتریک‌ (لپارس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص آگهی مزایده ملک مطهری، متوقف شد. در راستای افزایش بهره وری و تبدیل دارائی های غیر مولد به مولد، شرکت کارخانجات پارس الکتریک در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. جزئیات فرآیند یاد شده به شرح زیر است:

1ـ فروش املاک به صورت نقدی معادل 40 درصد در هنگام تنظیم قرارداد 50 درصد در زمان تحویل 10 درصد در هنگام تنظیم سند در دفترخانه. 2ـ در مزایده باید پنج درصد قیمت پایه مزایده را به صورت چک بانکی به حواله کرد شرکت کارخانجات پارس الکتریک به عنوان سپرده شرکت در مزایده اخذ شود. 3-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ پنج دی ماه سال جاری در محل شرکت به آدرس اعلام شده واحد حراست است. 4ـ تاریخ بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی ارائه شده هشتم در ماه ساعت 9 صبح در محل کارخانجات خواهد بود.

تولید داروی جدید در«دعبید»: نماد معاملاتی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)، دیگر نماد متوقف شده طی روز جاری بود که به دلیل ساخت یک محصول جدید متوقف شد. شرکت اعلام کرده است که از سوی این شرکت یک محصول جدید با نام Lirenta در آذر ماه به بازار دارو عرضه شده است.

توضیحات بیمه آرمان در خصوص صورت‌های مالی شش ماهه: «آرمان» در فرابورس نیز جز نمادهای متوقف شده طی روز جاری بود. این شرکت به دلیل لزوم ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص صورت های مالی شش ماهه، متوقف شده بود. گفتنی است این توضیحات شامل ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین وضعیت ارزی شرکت بوده است.

«قچار» و توضیحاتی در مورد معامله صورت گرفته: توقف نماد معاملاتی شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار) به دلیل ارائه توضیحات در خصوص فروش ملک واقع در ماهشهر، انجام شده است. بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت پیرو انتشار آگهی مزایده یک پیشنهاد کتبی توسط زهرا داغری دریافت شد که نامبرده براساس اعلام کتبی به مبلغ شش میلیارد و 49 میلیون تومان به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. خالص ارزش دفتری این معامله  923 میلیون تومان است و مقرر شده تا 80 درصد از مبلغ آن در زمان تنظیم بیع نامه و 15 درصد نیز به هنگام انتقال سند دریافت شود. گفتنی است، پنج درصد از مبلف معامله یاد شده نیز نقدداً دریافت شده است.

خلاصه پیام‌های امروز ناظران بورس و فرابورس در جدول زیر آمده است:

13970924

بیشتر بخوانید
ارسال نظر