مدیر عامل سابق فرابورس در گفت وگو با اقتصاد آنلاین شرح داد؛

مزایای طرح تخصیص ۵ درصدی منابع صندوق‌های با درآمد‌ثابت برای بازار‌سهام

مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان با استقبال از الزام صندوق‌های سرمایه گذاری به سرمایه‌گذاری حداقل ۵ درصدی در سهام، معتقد است که این اقدام ضمن ورود منابع،رونق بازار سهام را نیز به همراه خواهد داشت.

طی روز های اخیر، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس از الزام صندوق‌های سرمایه گذاری به سرمایه‌گذاری حداقل 5 درصدی از ارزش کل دارایی‌ها در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام خبر داده است . اقدامی که گفته می شود منجر به تزریق نقدینگی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به بازار سهام می شود.

مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان ضمن استقبال از این اقدام سازمان بورس به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:این مسئله تاثیر مثبت بر بازار سهام خواهد داشت،چرا که منابع زیادی به بازار وارد می شود.

مصطفی امید قائمی با اشاره به اینکه طبق آیین نامه صندوق های سرمایه گذاری نمی توانند در پرتفوی یک سهم متمرکز شوند،تصریح کرد:این سهم به صورت ریز وارد بازار می شود و کف خرید را در نظر می گیرد.

مدیر عامل سابق بورس تهران بر این باور است که این اقدام در کوتاه مدت و بلند مدت منجر به تزریق نقدینگی منابع سپرده های بانکی به بازار سهام خواهد شد.

مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان اظهار داشت:ادامه داشتن این روند در بلند مدت به رونق بازار سهام و خارج شدن از این رکود کنونی منجر می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین سازمان بورس اعلام کرده از تاریخ این مصوبه هر گونه مجوز تاسیس، تمدید یا افزایش سقف برای صندوق با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" صادر نخواهد شد و تبدیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود به ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این گزارش ، هیأت مدیره سازمان بورس به منظور ایجاد نقدشوندگی بیشتر و رونق در بازار سهام این موارد را به تصویب رسانده است. ضمناً بررسی درخواست تمدید و افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری، در صورت رعایت نصاب های سرمایه گذاری مصوب سازمان خواهد بود.

همچنین مدیران سرمایه گذاری باید در زمان تدوین راهبرد تخصیص دارایی، امکان سرمایه گذاری در بازار سهام و همینطور بازار اوراق با درآمد ثابت را داشته باشند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر