{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 173660

اختصاص ۱۴هزار و ۶۲۰میلیارد تومان از مازاد دارایی‌های خارجی ایران

سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات وزیران اجازه یافت تا از محل حساب مازاد بانک مرکزی بخشی از بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال را تسویه کند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تصویب نامه هیات وزیران برای تسویه بخشی از بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، به این ترتیب بانک ملی ایران ۰,۸ هزار میلیارد ریال، سپه ۷ هزار میلیارد ریال، کشاورزی، صنعت و معدن ۰.۴ هزار میلیارد ریال، صادرات ایران ۲۵ هزار میلیارد ریال، تجارت ۳۲ هزار میلیارد ریال، ملت ۱۷.۲ هزار میلیارد ریال، رفاه کارگران ۵.۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات خود از دولت را دریافت خواهند کرد.

براین اساس بانک کشاورزی با ۵۸ هزار میلیارد بیشترین سهم و بانک صنعت و معدن با ۰,۴ هزار میلیارد ریال کمترین سهم را در تسویه بدهی دولت به بانک ها دارند.

همچنین بر اساس این مصوبه بانک های ملت، تجارت و صادرات نیز به ترتیب ۱۷,۲ ،۳۲ هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان از دولت را دریافت می‌کنند.

هیات وزیران با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی، بدهیهای دولت به بانکهای عامل را تا سقف ۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان تسویه کند.

بر این اساس بانک کشاورزی با ۵ هزار ۸۰۰ میلیارد بیشترین سهم و بانک صنعت و معدن با ۴۰۰ میلیارد تومان کمترین سهم را در تسویه بدهی دولت به بانکها دارند.همچنین بر اساس این مصوبه بانک های ملت ، تجارت و صادرات نیز به ترتیب ۱۷۲۰ ،۳۰۰۰و ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالباتشان از دولت را دریافت می کنند.

 

بانک

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری