بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی

بانک مرکزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط به هفته دوم اسفند ۱۴۰۱ را منتشر کرد .

افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط به هفته دوم اسفند ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس رقم آن به ۲۳.۰۹ درصد افزایش یافت.

نرخ بازار بین بانکی در هفته ابتدایی اسفند ۲۳.۰۱ درصد بود که اکنون این رقم، افزایش ۰.۰۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

از طرفی، حداقل نرخ توافق بازخرید که در ماه گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون ۲۳ درصد است که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.

همچنین طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در مقایسه با هفته پایانی بهمن تغییری نداشتند و به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد باقی ماندند.

ارسال نظر
ارسال نظر