براى نخستین بار در کشور انجام می شود:

انتشار اوراق مرابحه ارزی از سوی بانک ملت برای تامین مالی پالایشگاه بیدبلند

براى نخستین بار در کشور، بانک ملت با هدف تامین مالى پالایشگاه گاز بیدبلند، نسبت به انتشار و عرضه اوراق مرابحه ارزى اقدام می کند.

انتشار اوراق مرابحه ارزی از سوی بانک ملت برای تامین مالی پالایشگاه بیدبلند

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حاشیه چهارمین نمایشگاه حمایت از تولید داخل، تفاهمنامه اجراى عملیات تامین مالى پالایشگاه گاز بیدبلند از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزى با حضور دکتر عبدالعلی على عسگرى مدیرعامل هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس، رضا دولت آبادى مدیرعامل بانک ملت و مهندس امین نژاد مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند به امضا رسید.

رضا دولت آبادى، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه اعلام کرد که  ٢٠٠ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزى براى تامین مالى پروژه جمع آورى گازهاى مشعل ازسوی پالایشگاه بیدبلند، عرضه خواهد شد.

على عسگرى مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم در سخنانی، جذب و به کارگیرى منابع ارزى خارجى را برای تامین مالی پالایشگاه بیدبلند، ابتکار عمل خوبى از سوى بانک ملت خواند.

مهندس امین نژاد، مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند هم با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت تاکید کرد که این مدل، یک مدل جدید برای تامین مالى سریع در راستای خرید تجهیزات ایرانى محسوب می شود.

ارسال نظر
ارسال نظر