عملکرد بانک مرکزی در ١٣ سال اخیر

در اینفوگرافیک پیش رو وضعیت عملکرد بانک مرکزی در ۱۳ سال گذشته و دوران ریاست همتی، بهمنی و سیف بر این بانک را مشاهده میکنید.

عملکرد بانک مرکزی در ١٣ سال اخیر

دوران ریاست همتی: ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، تحریم و بحران‌های داخلی - خارجی،  رشد قیمت ارز:  ۲/۴ برابر.

دوران ریاست محمود بهمنی: ۳۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی، رشد قیمت ارز: ۳/۲ برابر.

دوران ریاست سیف: ۳۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، رشد قیمت ارز: ۲/۹ برابر.

جزییات بیشتر را در اینفوگرافیک زیر مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

untitled

ارسال نظر