کد خبر 523683

طبق آمار بانک مرکزی اعلام شد؛

وضعیت چک‌های وصولی و برگشتی در سال۹۹ / تعداد چک‌های برگشت تک رقمی شد

با کاهش محسوس تعداد چک های برگشتی در سال ۹۹، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به ۹.۸ درصد رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بانک مرکزی از فرودین سال ۹۶ به صورت ماهانه نسبت به انتشار گزارش آماری چک‌های مبادله شده اقدام می‌کند و در این گزارش، آمارهای مرتبط با تعداد چک‌های وصولی و برگشتی را ارائه می‌دهد.

بانک مرکزی اخیرا گزارش آماری چک‌های مبادله شده در آخرین ماه سال یعنی اسفند ۹۹ را منتشر کرده است و با استفاده از این گزارش، می توان دریاره وضعیت چک‌های وصولی و برگشتی در سال ۹۹ قضاوت کرد.

با تجمیع داده‌های بانک مرکزی مشخص می‌شود که در سال ۹۹ حدود ۱۰۲ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۱۹۹۳ هزار میلیارد ریال مبادله شده است که از این مقدار تنها ۹۹۶۷ هزار فقره به ارزش ۲۴۸۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. بر این اساس نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۹۹ به حدود ۸/۹ درصد رسیده است و برای اولین دفعه در سه سال اخیر تک رقمی شده است. علاوه بر این نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک های صادره در سال ۹۹ به حدود ۳/۱۱ درصد رسیده است.

در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۹۶ به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده، در سال ۹۹ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک های صادره به ۹.۸ و ۱۱.۳ رسیده است و این کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی بخاطر اجرایی شدن قانون جدید چک از آذرماه ۹۷ بوده است.

کاهش تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در اسفند ۹۹ نسبت به ماه قبل

 همچنین بررسی آمار تفکیکی اسفند ۹۹، در ماه مذکور  ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش۲۵۸۲ هزار میلیارد ریال مبادله گردیده است که نسبت به بهمن ماه از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۶.۹ درصد افزایش داشته است.

در این میان از ۹.۶ میلیون  فقره چک صادره حدود ۸.۹ میلیون فقره به ارزش ۲۲۶۹ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده و حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزش ۳۱۲ هزار میلیارد ریال نیز برگشت داده شده است. بنابراین در اسفند ۹۹ از جهت تعداد و ارزش به ترتیب ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد چک ها برگشت داده شده است که آمار نسبت به ماه قبل از نظر تعداد کاهش پیدا کرده اما از نظر ارزش با افزایش اندکی همراه بوده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر