آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نشان می‌دهد چک های برگشت خورده از نظر مبلغ نسبت به بهمن ماه ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر