کد خبر 467894

بانک مرکزی در گزارشی منتشر کرد؛

سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد منفی بهار۹۹/ افت ۴درصدی مصرف خصوصی

براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی ارزش افزوده گروه نفت در سه‌ماهه ابتدایی سال۹۹، رشد منفی ۱۶درصدی داشته است که مهم‌ترین دلیل آن کاهش تولید و صادرات نفت خام بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس گزارش فصلی بانک‌مرکزی از وضعیت اقتصاد در ۳ماهه ابتدایی سال ۹۹  تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۱۵۰۱/۱ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ به  ۱۴۵۹/۶ هزار میلیارد ریال در فصل اول سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که به این معنی است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان منفى ۲/۸ درصد است.

همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این مدت به ۰.۶- درصد رسیده است.

با توجه به وضعیت کلی اقتصاد، محاسبات فصلی نشان می دهد که اقتصاد ایران در فصل اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت رشد اقتصادی مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش ارزش افزوده فعالیت های نفت، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی ، بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات جستجو نمود. 

چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۲/۸- درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲/۳-، ۰/۵-، ۰/۴- و ۰/۳- واحد در صد برآورد شده است.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه ای فوق الذکر به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۰-، ۱/۲، ۰/۶-، ۳۰/۰-، و ۴۴/۳- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل هستند. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۸ درصد کاهش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۷۷/۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد منفى ۱۶/۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. 

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که کاهش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ از نرخ رشدی معادل ۲/۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲/۶ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۰/۶ واحد درصد از نرخ رشد ۲/۸- درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. 

در این گروه، ارزش افزوده بخش های صنعت، معدن، ساختمان و برق، گاز و آب به ترتیب با نرخ های رشد ۱/۳، ۲/۱، ۳/۹ و ۳/۸ درصدی مواجه بوده اند.

در بخش ساختمان، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۴/۲ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۳/۹ درصد برآورد می شود.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سه ماهه اول سال جارى از نرخ رشد ۱/۹- درصدی برخوردار گردید و سهم آن از رشد منفى ۲/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۰/۹- واحد درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر