کد خبر 459852

به ازای هر ابزار صورت گرفت؛

رشد ۱۳.۵درصدی تراکنش‌های اینترنتی در تیرماه/ افزایش ۱.۰۱درصدی ابزار پذیرش موبایلی

متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی در حالی با رشد ۱۳.۵۲ درصدی از ۱۲۴ تراکنش به ازای هر ابزار در خرداد۹۹ به ۱۳۷ تراکنش در تیرماه رسید که تعداد این ابزار نیز در تیرماه رشد ۴.۲۱ درصدی داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، سوئیچ شاپرک سه نوع "ابزار پذیرش اینترنتی"، "ابزار پذیرش موبایلی" و "ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی" را پشتیبانی می‌کند. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در تیر ۹۹ در قیاس با ماه گذشته در جدول زیر ارائه شده است.

بر اساس جدول فوق تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد ۱.۱۴ درصدی را تجربه نموده‌اند که به نظر می‌رسد علت این تغییر, افزایش ۰.۷۴ درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر ۹۹ نسبت به خرداد ماه رشد ۴.۲۱ درصدی را تجربه نموده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱.۰۱ درصدی همراه بوده است. همچنین آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول زیر ارائه شده است.

 عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

سهم تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۹.۹۹ درصدی, بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بر این اساس بیشترین سهم بازار تراکنشهای شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی, فراگیر بودن این ابزار, عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می‌توان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی, به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش به ازای هر یک از ابزارها در جدول زیر آمده است.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در تیرماه سال جاری، ۲۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۹.۴۸ واحدی (۳.۹۱ درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در تیر ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۳.۵۲ درصدی از ۱۲۴ تراکنش در خرداد ماه ۹۹ به ۱۳۷ تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۳ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۴.۸۶ واحدی همراه بوده است . متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۱۰.۲۷ واحد افزایش نسبت به خرداد ۹۹ به ۲۹۵ عدد در تیر ماه رسیده است. در ادامه طی جدول زیر به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در تیر ۹۹ با افزایش ۳۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار ریالی نسبت به ماه گذشته به ۸۹۹ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۴۰ هزار ریالی نسبت به ماه گذشته به ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال به ازای هر ابزار در تیر ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۴۶۳ میلیون و ۷۰ هزار ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته ۸۹ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال افزایش را تجربه کرده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد, جدول زیر حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدول تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارتخوان فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر