کد خبر 492964

معاون فنی گمرک خبر داد؛

مکاتبه ارزی گمرک و بانک مرکزی

معاون فنی گمرک در مکاتبه ای با معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، بانک های عامل در خصوص موارد اختلافی به جز بیش بود ارزش نظر گمرکات اجرایی را مبنا قرار دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین،‌ مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه ای با پناهی معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه، گفت: با توجه به بند هشتم از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا که قرر میدارد متولی اعلام بیش بود ازش کالا گران نمایی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است.

از این رو دفتر مزبور پس از رسیدگی های لازم نتیجه نهایی پرونده بیش بود ارز کالا را به بانکهای عامل مدیریت امور بین الملل و مدیریت امور بازرسی و مدیریت امور حقوقی بانک عامل اعلام مینماید.

اما بانکهای عامل در سایر موارد مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی از جمله کسر ارزش ناشی از کسر تخلیه عدم اظهار مبلغ کرایه و...علی رغم پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را به صورت موازی از دفتر ارزش استعلام میکنند. این موضوع خارج از مقررات ارزی بوده و موجب افزایش بروکراسی تطویل رسیدگی به پرونده ها و ... میشود.

خواهشمند است به بانکهای عامل دستور فرمایید از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری نموده و بدوا کلیه استعلامات در خصوص بیش بود ارزش  و موارد اختلاف از گمرکات اجرایی انجام شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

بیشتر بخوانید
ارسال نظر