کد خبر 474286

٢۴٠هزار تن برنج وارداتی منتظر کد تخصیص ارز

کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: از یک میلیون تن برنجی که برای واردات امسال برنامه ریزی شده، تا امروز ۵۴٠ هزار تن ترخیص شده که کمبود در بازار و افزایش قیمت را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر