کد خبر 353057

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

لوازم خانگی و آشپزخانه چقدر ارز دولتی گرفت؟

بررسی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از بانک مرکزی نشان داد؛ در بین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی و آشپزخانه، شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین با دریافت ۱۶۰.۱۸۰.۷۲۰.۰۸۰ تومان ارز در صدر این لیست قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، بر اساس لیستی که بانک مرکزی از صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه‌ای که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرده است، به ترتیب پنج شرکت گلدیران نوین، گلدیران، سپهر الکتریک، مطهر ضمیر و ایران رادیاتور بیشترین ارز دولتی را گرفته‌اند.

در این گزارش به شرکت‌های لوازم خانگی و آشپزخانگی که یارانه دولتی گرفته‌اند به تفکیک نوع و میزان ارز پرداخته‌ایم.

سپهر الکتریک

"شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک" به میزان 60811 یوان چین ( به ارزش  37.885.253 تومان) و 3506 یورو ( به ارزش 16.478.200 تومان) و در مجموع 54.363.723 تومان ارز دولتی گرفته است.

مه پویا

"شرکت تولید لوازم خانگی مه پویا" به میزان 405044 یوان چین ( به ارزش 252.342.536تومان) ارز دولتی گرقته است.

پرتو سرد توان

"شرکت تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان" به میزان 5345098306 وون کره جنوبی (به ارزش  19.279.769.589تومان)، به میزان 1126227 یورو (به ارزش 5.293.269.250تومان)، به میزان 36960679 یوان ( به ارزش 23.026.503.552تومان) و به میزان 52104000 ین ژاپن (به ارزش 1.962.236.640 تومان) و در مجموع 49.561.779.032ارز دولتی دریافت کرده است.

گلدیران سپهر

"شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر" به مبلغ 34011968 یوان چین ( به ارزش 21.189.456.064 تومان) ارز دولتی گرفته است.

نانیوا

"شرکت تولیدی لوازم خانگی نانیوا" به میزان 4337979 یوان چین ( معادل2.702.560.917 تومان) ارز دولتی دریافت کرده است.

پرتو الماس البرز

"شرکت صنایع لوازم خانگی پرتو الماس البرز" به مبلغ  28560 یورو ( معادل 134.232.000 تومان) ارز دولتی گرفته است.

پارس زرآسا

"شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا" به میزان 42804 یورو (معادل 201.179.787 تومان)، به میزان 3595139 یوان چین (معادل 2.239.771.597 تومان) و در مجموع 2.440.951.384 تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

پارس

"شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس" به میزان 79477 یورو (به ارزش 373.542.840 تومان) ارز دولتی گرفته است.

امرسان

"شرکت صنایع امرسان" به میزان 14693733 یوان (به ارزش 9.154.195.789 تومان)، به مبلغ 1633445 یورو (معادل 7.677.194.226 تومان) و به میزان 1034793920 وون کره جنوبی (به ارزش3.732.501.669 تومان) و در مجموع 20.563.891.685 تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

سپید مطهر انتخاب

"شرکت سپید مطهر انتخاب" به میزان 3838136524 وون کره جنوبی (به ارزش 13.844.158.442 تومان)، به میزان 8952709 یوان چین (معادل 5.577.537.981) و به میزان 210000 یورو (به ارزش 987.000.000 تومان) و در مجموع 20.408.696.423 تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

گلدیران نوین

"شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین" 35289238892 وون کره جنوبی (به ارزش 127.288.284.683 تومان)، به میزان 6998390 یورو (به ارزش 32.892.435.397تومان) و در مجموع 160.180.720.080 تومان ارز دولتی گرفته است.

گلدیران پارس

"شرکت صنایع تهویه گلدیران پارس" 9193233230 وون کره جنوبی (به ارزش 33.159.992.260تومان)، به میزان 666651 یورو (معادل 3.133.259.700 تومان) و در مجموع 36.293.251.960 تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

گلدیران

"شرکت صنایع گلدیران" به میزان 29636247284 وون کره جنوبی(به ارزش  106.897.943.953تومان)، و به مبلغ 3095 یورو (به ارزش 14.546.500 تومان) و به میزان 2869028 یوان چین (به ارزش 1.787.404.444 تومان) و در مجموع 108.699.894.897 تومان ارز دولتی گرفته است.

مبتکران گلدیران

"شرکت مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران" به مبلغ 3192160176 وون کره جنوبی (معادل  11.514.121.754تومان)، به میزان 28125167 یوان چین (معادل17.521.979.041 تومان) و در مجموع 29.036.100.795 تومان یارانه دولتی گرفته است.

دونار خزر

"شرکت دونار خزر" به مبلغ 37515 یوان چین (معادل 23.371.845 تومان)، به میزان  17810460 وون کره جنوبی (معادل 6.4242.329تومان) و در مجموع 87.614.174 تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

مطهر ضمیر

"شرکت مطهر ضمیر"  که زیر مجموعه گروه صنعتی انتخاب است به میزان 31381663 یوان چین (معادل  54.583.630.539 تومان) ارز دولتی گرفته است.

حایر تهران

"شرکت حایر تهران" نیز زیر مجموعه گروه صنعتی انتخاب است و به میزان 11707727 یوان چین (معادل 7.293.914.294 تومان) یارانه دولتی دریافت کرده است.

پارس شید

"شرکت بازرگانی پارس شید" 130298285 ین ژاپن (معادل 4.907.033.413 تومان)، به مبلغ698544000 وون کره جنوبی (معادل 2.519.648.208 تومان) و به میزان 3664 یورو (معادل 17.223.150 تومان) و در مجموع 7.443.904.771 تومان ارز دولتی گرفته است.

پارس خزر

"شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام" مبلغ 2388427 یوان چین (معادل 1.487.990.120تومان)، به میزان 108580 یورو (معادل 510.326.141 تومان) و به میزان 1374184 روپیه هند (معادل 82.451.062 تومان) و در مجموع 2.006.561.368 تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

ایران رادیاتور

"شرکت تولیدی ایران رادیاتور" به میزان 80687735 یوان چین (معادل 50.268.459.098تومان)، 136720 یورو (642.584.000 تومان)، مبلغ 636750 لیر ترکیه (معادل 44.8272.000 تومان) و مبلغ 36250000 ین ژاپن (معادل 1.365.175.000 تومان) و  در مجموع 52.724.490.098تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

آبسال

"شرکت آبسال سهامی عام" مبلغ 1315654544 وون کره جنوبی (معادل 4.745.565.940 تومان)، مبلغ 94555 یورو (معادل 444.409.158 تومان) و مبلغ 2524638 ین ژاپن (معادل 95.077.867تومان) و در مجموع 5.285.052.965 تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

پاکشوما

"شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما" مبلغ 1588151 یورو (معادل 746.4310.264 تومان)، به میزان127176037یوان چین (معادل 79.230.671.113 تومان) و به میزان 181443720 وون کره جنوبی (معادل 6.833.170.495 تومان) و در مجموع 93.528.151.872 تومان ارز دولتی گرفته است.

فریدولین

"شرکت فریدولین قم" مبلغ 425000 یورو (معادل 1.997.500.000 تومان) و مبلغ 343000 یوان چین (معادل213.689.000 تومان) و در مجموع 2.211.189.000 تومان ارز دولتی گرفته است.

اخوان توس

"شرکت بازرگانی اخوان توس" به میزان 88680 یورو (معادل416.796.000 تومان) ارز دولتی گرفته است.

اخوان جم

"شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم" به میزان 2649572342 وون کره جنوبی (معادل 9.557.007.437تومان)، به میزان 1536089 یورو (معادل 7.219.621.026 تومان) و به میزان 300676020 ین ژاپن (معادل 11.323.458.913 تومان) و در مجموع 28.100.087.376تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

استیل البرز

شرکت صنایع استیل البرز 894851 یورو (معادل 420.580.0734 تومان)، به میزان 160107825 ین ژاپن (معادل 6.029.660.689 تومان)، به مبلغ 763782192 وون کره جنوبی (معادل 2.754.962.366تومان) و به مبلغ 6729616 یوان (معادل 4.192.550.780تومان) و در مجموع 17.182.974.570تومان یارانه دولتی گرفته است.

تاکنو گاز

"شرکت تاکنو گاز" به میزان  127791766 ین ژاپن (معادل 4.812.637.907 تومان) و به میزان 854386 یوان چین (معادل  532.283.076تومان) و در مجموع 5.344.920.983 تومان ارز دولتی دریافت کرده است.

روبینا صنعت پارسیس

"شرکت روبینا صنعت پارسیس" مبلغ 172473 یورو (معادل 810.623.100تومان) یارانه دولتی دریافت کرده است.

سپهر الکتریک

"شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک" 60811 یوان چین (معادل 37.885.253 تومان) و مبلغ 3506 یورو (معادل 16.478.200 تومان) و در مجموع 54.363.453 تومان ارز دولتی گرفته است.

یخساران

"شرکت تولیدی و صنعتی یخساران پایتخت" مبلغ 31459329 یوان چین (معادل 19.599.162.091 تومان) و مبلغ 455618056 وون کره جنوبی (معادل 1.643.414.327 تومان) و در مجموع 21.242.576.419 تومان ارز دولتی گرفته است.

کاچیران

"شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران کاچیران" مبلغ 12385 یورو (معادل 58.209.500تومان) یارانه دولتی گرفته است.

چینی زرین ایران

شرکت صنایع چینی زرین ایران مبلغ 501115 یورو (معادل 2.355.241.675 تومان)، به میزان 21900 یوان چین (معادل 1.3643.700 تومان)، به مبلغ 183100 لیر ترکیه (معادل 128.902.400 تومان)، به میزان 344916496 وون کره جنوبی (معادل1.244.113.801 تومان)، به میزان 726000 روپیه هند (معادل43.560.000 تومان) و در مجموع 3.785.461.576تومان ارز دولتی گرفته است.

چینی اصفهان

"شرکت چینی اصفهان" به میزان 79720 یورو (معادل374.684.470 تومان) ارز دولتی گرفته است.

چینی پردیس کاشان

شرکت چینی پردیس کاشان" به میزان 419086 یورو (معادل 1.969.706.550 تومان) ، به میزان 524438520 وون کره جنوبی (معادل 1.891.649.741 تومان) و به میزان 13980000روپیه هند (معادل 838.800.000 تومان) و در مجموع 4.700.156.291 تومان ارز دولتی گرفته است.

چینی سازی پارس

"شرکت چینی سازی پارس" به میزان  170766 یورو (معادل 80.260.2550  تومان)، به مبلغ 36383 یوان چین (معادل  22.666.609تومان) و در مجموع 825.269.159 تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

چینی پردیس کاشان

"شرکت چینی پردیس کاشان" به میزان 1202000 یوان چین (معادل 748.846.000 تومان) ارز دولتی گرفته است.

چینی تقدیس

"شرکت صنایع چینی تقدیس" 3459500 روپیه هند (معادل 207.570.000  تومان) و به میزان 17831 یورو (معادل 83.806.875 تومان) و در مجموع 291.376.875 ارز دولتی گرفته است.

طوس چینی

شرکت مجتمع تولیدی طوس چینی  214650 یورو (معادل 1.008.855.000تومان) ارز دولتی دریافت کرده است.

استیل ایران

"شرکت صنایع استیل ایران" مبلغ 20569620 ین ژاپن (معادل 774.651.889 تومان) ارز دولتی گرفته است.

ناب استیل

"شرکت گروه صنعتی ناب استیل" به مبلغ 2646328 یوان چین (معادل 1.648.662.474 تومان)، مبلغ 362133696 وون کره جنوبی (معادل 1.306.216.241 تومان) و به میزان 122389 یورو (معادل 575.232.201 تومان) و در مجموع 3.530.110.917 تومان ارز دولتی گرفته است.

الکترو استیل

"شرکت الکترو استیل" مبلغ 9259147708 وون کره جنوبی (معادل 33.397.745.782 تومان)، به میزان 3365185 یوان چین (معادل 2.096.510.255  تومان)، به میزان 1299953 یورو (معادل 6109.779.100 تومان) و به میزان 10478584 ین ژاپن (معادل394.623.473تومان) و در مجموع 41.998.658.611 تومان یارانه دولتی دریافت کرده است.

آذر پاک خزر

"شرکت آذر پاک خزر تهران" به میزان 1717917 یوان چین (معادل 1.070.262.664  تومان) و به میزان 22700 یورو (معادل106.690.000 تومان) و در مجموع 1.176.952.664 تومان ارز دولتی گرفته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به میزان ارز دریافتی شرکت‌های لوازم خانگی و آشپزخانه انتظار نمی‌رفت تا این حد شاهد گرانی این محصولات باشیم، بنابراین ضروری است تا مسئولان ذیربط از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص واردات و قیمت‌های این محصولات نظارت و رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر