اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان

صبح امروز کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتراض به عدم طبقه بندی مشاغل و مشکلات معیشتی اعتصاب کردند.

اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ هنوز چند روزی از جنجال فروش غیرقانونی200 میلیون دلار محصول در پتروشیمی مسجدسلیمان نگذشته که دوباره این پتروشیمی خبرساز شده است.صبح امروز کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتراض به عدم طبقه‌بندی مشاغل و مشکلات معیشتی اعتصاب کرده‌اند.

در روزهایی که فضای کشور به‌شدت ملتهب است و بسیاری از صنایع درگیر اعتصابات کارگری هستند؛ سوءمدیریت در این شرکت به فضای ملتهب کشور دامن می‌زند.

66/5 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه‌های وزارت کار، رفاه و تعاون است. این روزها صندوق بازنشستگی در برزخ سوءمدیریت گرفتار شده و چاره‌ای جزء ورود وزیر به پرونده تخلفات این صندوق و سامان‌دهی به وضعیت موجود باقی نمانده است.

حال باید دید صولت مرتضوی چه تدبیری برای صندوق بازنشستگی کشوری می‌اندیشد تا دیگر شاهد اعتصاب کارگران به‌دلیل سوءمدیریت نباشیم.

ارسال نظر