کد خبر 523473

دستگاه‌های اجرایی مکلف به کاهش ۱۰درصدی مصرف آب و برق شدند

هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مکلفند در سال ۱۴۰۰ حداقل ده درصد مصرف خود نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ را کاهش دهند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،‌  بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه 1400 نشان مدهد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

در ماده 40 این بخشنامه آمده است،  دستگاه های اجرایی متولی طرح /پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176/ت 55285 هـ مورخ 1397/2/9 موظفند گزارش عملکرد طرح/پروژه های مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده 41- کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم و در قانون استفاده می نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 42- به سازمان اجازه داده می شود کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی (موضوع ماده 15) این تصویب نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی (موضوع بند 1 ماده 27 این تصویب نامه) را بدون اعمال محدودیت جزء 2 بند ط ماده 28 قانون الحاق 2 و در سقف بودجه کل کشور تامین نماید.

ماده 43- هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1400 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1- کاهش حداقل ده درصدی مصرف هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1399 در خصوص انرژی از طریق اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی مطابق ممیزی انرژی تکلیف شده در سال قبل و در سال جاری.

2- تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر