کد خبر 470026

اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

آخرین گزارش عملکرد پتروشیمی‌ها/ثبات نسبی نرخ فروش محصولات در شهریورماه

باتوجه به گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌های پتروشیمی که در سامانه کدال منتشر شده، نرخ فروش محصولات پتروشیمی تغییر قابل توجهی در ماه گذشته نداشته است.

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ با پایان یافتن شهریورماه، گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی برای اطلاع سهامداران روانه سامانه کدال شد. در این بین به بررسی میزان تولید و فروش چند شرکت پتروشیمی در ماه گذشته پرداخته شده است.

پتروشیمی مارون

در این میان بر اساس گزارش شرکت پتروشیمی مارون، میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه 1499 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه  رشد 14 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه سال جاری با مدت مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 56 درصد افزایش یافته که در این میان میزان فروش داخلی شرکت در ماه گذشته مبلغ923 میلیارد تومان بوده که رشد 6 درصدی را نسبت به مرداد سال جاری نشان می‌دهد. گفتنی است بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال،اتیلن به مبلغ 319 میلیارد تومان بوده است.

البته میزان فروش صادراتی شرکت در ماه شهریور مبلغ 575 میلیارد تومان بوده که افزایش 31 درصدی را نسبت به مرداد نشان می‌دهد. همچنین بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال،پلی اتیلن سنگین به مبلغ 273 میلیارد تومان بوده است.

در مجموع پتروشیمی مارون از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه در 6838 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال98 رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد.

پتروشیمی غدیر

بررسی گزارش عملکرد ماهانه پتروشیمی غدیر نشان می‌دهد، میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه امسال 184 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه افزایش 73 درصدی را تجربه می‌کند. همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه با مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 107 درصد افزایش یافته است.

در بخش فروش داخلی و صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر میزان فروش داخلی در ماه شهریور مبلغ 132 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 افزایش 31 داشته که بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، PVC بوده است. همچنین فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال 51 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه قبل رشد قابل توجهی داشته است.

در مجموع شرکت پتروشیمی غدیر از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه 99 در مجموع مبلغ 729 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال قبل رشد 87 درصدی داشته است.

پتروشیمی جم

مطابق با گزارش عملکرد پتروشیمی جم میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه 1858 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه رشد 36 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه سال جاری با مدت مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 82 درصد افزایش یافته است.

در بخش فروش داخلی و صادراتی، میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ 1346 میلیارد تومان بوده است رشد 10 درصدی را نسبت به مرداد 99 نشان می‌دهد. همچنین بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، اتیلن به مبلغ 419 میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ 511 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه رشد 256 درصدی داشته است.

در مجموع شرکت پتروشیمی جم از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه99 در مجموع مبلغ 8 هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 23 درصدی داشته است.

پتروشیمی تندگویان

مطابق با گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی تندگویان، میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه 873 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه رشد 13 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 195 درصد افزایش یافته است.

در خصوص میزان فروش داخلی و صادراتی نیز، میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ 852 میلیارد تومان بوده است که رشد 12 درصدی را نسبت به مرداد ماه نشان می‌دهد. گفتنی است بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، گرید بطری به مبلغ427 میلیون تومان بوده است. در بخش صادراتی نیز فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ 20 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده که نسبت به مرداد ماه 99 رشد 70 درصدی داشته است.

در مجموع شرکت پتروشیمی تندگویان از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه99 در مجموع مبلغ 3700 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 6 درصدی داشته است.

پتروشیمی خراسان

بر اساس گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی خراسان، میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه امسال 156 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه 99  رشد 13 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 26 درصد افزایش یافته است.

در خصوص فروش داخلی و صادراتی، میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ 56 میلیارد تومان است که کاهش 27 درصدی را نسبت به مرداد 99 نشان می‌دهد و بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، ملامین داخلی به مبلغ 21 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت نیز در شهریور ماه امسال مبلغ 100 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه 99 رشد 65 درصدی داشته است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه99 در مجموع مبلغ 715 میلیارد تومان فروش داشته است.که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 2 درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر