سخنگوی صنعت برق پاسخ داد؛

سخنگوی صنعت برق گفت: ۴۳۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است اما میزان مصرف برف…

عناوین بیشتر

حاشیه

عناوین بیشتر

حوادث

عناوین بیشتر