درحالی چاه های نفت شیل مهم‌ترین قربانیان افت قیمت نفت هستند که در جدیدترین گزارش ها، شاهد کاهش تعداد دکل‌های فعال نفتی…

عناوین بیشتر