وزیر نفت در آیین امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت: من از مشارکت، تعامل و سرمایه‌گذاری هر کشور و شرکت خارجی جز اسراییل برای توسعه صنعت نفت استقبال می‌کنم. اما منتظر خارجی‌ها نمی‌شویم که اگر آنها نیامدند رو به قبله دراز بکشیم.

 بیژن زنگنه در حاشیه نشست دیروز خود با کمیسیون برنامه گفت: بیگانه، بیگانه است و هر کسی به‌دنبال منافع خودش است. خارجی نامحرم است، برادرمان هم اگر باشد به همسر ما نامحرم است. ما برای منافع‌مان با این شرط نامحرمی با خارجی ارتباط برقرار می‌کنیم.اگر خارجی‌ها آمدند توسعه تکنولوژی ما تسریع می‌شود اما اگر نیامدند کار ما متوقف نمی‌شود. هیچ چیزی ما را متوقف نمی‌کند.

حجم ویدیو: 5.90M | مدت زمان ویدیو: 00:02:20
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها