مدیران ایرانی + لیست الفبایی

بیژن نامدار زنگنه

مدیر

عنوان شغل

وزیر نفت دولت حسن روحانی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران (1350تا 1356)

 

سوابق اجرایی

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1359تا1361)

 

عضو در شورای مرکزی جهاد سازندگی (1361تا1362)

 

وزیر جهاد سازندگی (1362 تا 1367)

 

وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران (1367 تا 1376)

 

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران (1376 تا 1384)

 

عضویت در شورای اقتصاد (1362 تا 1384)

 

عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (1375 تا 1390)