بیژن نامدار زنگنه

عنوان شغل

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران (1350تا 1356)

 

سوابق اجرایی

وزیر نفت دولت دوازدهم

عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

عضویت در شورای اقتصاد

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران  (1376 تا 1384)

وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران (1367 تا 1376)

وزیر جهاد سازندگی (1362 تا 1367)

عضو در شورای مرکزی جهاد سازندگی (1361تا1362)

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1359تا1361)