{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 320390

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تعداد دکل های حفاری فعال نفتی در آمریکا در هفته منتهی به ۷دسامبر ۲۰۱۸ در مقایسه با زمان مشابه در هفته گذشته آن ۱۰ دستگاه کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین برگرفته از اطلاعات اعلامی از سوی شرکت بیکرهیوز، تعداد دکل های حفاری نفتی فعال آمریکا در هفته منتهی به ۷ دسامبر ۲۰۱۸ در مقایسه با هفته قبل ۱۰ دستگاه کاهش یافت و به ۸۷۷ دستگاه رسید. این در حالی بود که تعداد دکل های حفاری نفتی فعال در هفته قبل از آن با ۲ دستگاه افزایش مواجه شده بود. به نظر کارشناسان نفتی، آینده مبهم قیمت نفت و همچنین کاهش 30 درصدی بهای جهانی نفت خام در دو ماه اخیر توجیه سرمایه گذاری در بخش حفاری نفت امریکا را زیر سوال برده است.

از سوی دیگر اما تعداد دکل های حفاری گازی فعال آمریکا در مدت زمان مذکور ۹ دستگاه افزایش یافت و به ۱۹۸ دستگاه رسید. جهش 40 درصدی قیمت گاز در هفته های اخیر از مهم‌ترین عوامل ترغیب به سرمایه‌گذاری در این حوزه است. همچنین تعداد دکل‌های نفتی فعال در حوضه پرمیان در هفته گذشته با ۴ دستگاه کاهش به ۴۸۹ دستگاه رسید و این در حالی است که تعداد دکل های نفتی فعال در حوضه پرمیان طی سه هفته متوالی در سطح ۴۹۳ دستگاه باقی مانده بود. 

در کانادا نیز تعداد دکل های حفاری نفتی فعال در هفته منتهی به ۷ دسامبر و در مقایسه با هفته منتهی به ۳۰ نوامبر ۱۷ دستگاه کاهش یافت و به ۱۰۲ دستگاه رسید. علاوه بر این تعداد دکل های حفاری گازی فعال کانادا در مدت زمان مذکور ۴ دستگاه افزایش را نشان داد.

در مجموع با توجه به نوسانات اخیر بهای جهانی نفت و گاز، سرمایه گذاران این حوزه با ابهامات متعددی در خصوص نتیجه اقتصادی پروژه های نفتی و گازی روبرو هستند که البته به نظر می رسد در بلند مدت با پایدار شدن شرایط تصمیم گیری در این خصوص برای شرکت های حفاری سهل تر شود. اما نکته ای که در این میان می توان به ان اشاره کرد، جنگ نفتی است که ترامپ برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به راه انداخته و مشخص نیست این چاقوی دو لبه سرانجام به نفع کدام کشور سر قیمت نفت را می برد؟

WhatsApp Image 2018-12-08 at 06.02.36

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری