کد خبر 138655

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس:

الگوی تولید پالایشگاه بندرعباس تا پایان سال تدوین می شود

سناریو و الگوی تولید پالایشگاه بندرعباس با کمک شرکتهای داخلی و خارجی تا پایان سال ۹۵ تدوین می شود.

هاشم نامور، مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس اظهار کرد: امیدواریم با برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال مطالعات امکان سنجی طرحهای پالایشی را به پایان برسانیم و در واقع الگو و سناریو تولیدمان را مشخص کنیم و در جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد اقتصادی پالایشگاه بندرعباس حرکت کنیم.

وی افزود: با توجه به این که پالایشگاه ستاره خلیج فارس امسال وارد مدار تولید می شود، ما باید برای صادرات فرآورده های خود اقدام کنیم که در این راستا مطالعات امکان سنجی با نگاه بازار مصرف در حال انجام است.

نامور با بیان این که نمی توانیم بدون توجه به نیاز بازار واحدهایی تاسیس و فرآورده هایی تولید کنیم که در دنیا بازاری برای آنها وجود ندارد، ادامه داد: با این سیاست مطالعات امکان سنجی نیاز بازارهای مصرف را در دستور کار قرار دادیم که بر اساس نیاز بازار تا ۱۰ و ۱۵ سال آینده واحدهایمان را طراحی کنیم و سرانجام، فرآورده مازاد برنیاز کشور را  صادر و زمینه ارزآوری را برای کشور مهیا کنیم و از آنجا که پالایشگاه بندرعباس دسترسی به آبهای آزاد دارد، بدون شک وضع و شرائط ما برای صادرات مهیاتر خواهد بود.

وی اعلام کرد: برای مطالعات امکان سنجی پنج شرکت ژاپنی و انگیسی و چند شرکت خارجی دیگر اعلام آمادگی کرده اند که در حال مذاکره با آنها هستیم که با شناخت کامل و مطالعه دقیق بازار به افزایش ظرفیت بپردازیم، نه این که تولید فرآورده ها را آغاز کنیم، بعد به دنبال بازار صادرات باشیم.

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس، با اشاره به این که برنامه دیگری که در مرحله مطالعات امکان سنجی قرار دارد، ارتقای کیفیت فرآورده نفت کوره تولیدی و صادراتی پالایشگاه است، گفت:با انجام پروژه ارتقای کیفیت فرآورده نفت کوره می توانیم ضمن جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت کوره به فرآورده های سبک با ارزش افزوده بیشتر  زمینه سودآوری را برای کشور فراهم آوریم.

به گفته وی، تحقق این موضوع، مستلزم آن است که ما مطالعات توجیه فنی، توجیه اقتصادی و امکان سنجی را به طور کامل و واقعی انجام دهیم و بعد از طی این مراحل به سمت مطالعات طراحی بنیادین حرکت کنیم.

نامور اظهار کرد:بعد از مطالعات طراحی بنیادین و انجام اقدامات مهندسی تفضیلی به  خرید کالا و اجناس مورد نیاز و ساخت اقدام می کنیم که در این زمینه با شرکتهای خارجی و داخلی مذاکره کردیم و قطعا با پایان این مراحل در سال ۹۵ این طرح را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی،در ادامه به پایان پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس در سال ٩٥ اشاره کرد و گفت: با عزم راسخ و اراده موجود امسال این پروژه را به بهره برداری می رسانیم و در مدار تولید قرار می دهیم.

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس تاکید کرد: با اجرای این پروژه تولید بنزین روزانه سه میلیون لیتر افزایش و کیفیت فرآورده ها ارتقا می یابد  و کیفیت بنزین و نفت گاز ما یورو ٤ می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه، مسئولیت خطیر حفظ و صیانت از محیط زیست را به بهترین نحو اجرا کرده ایم، هر چند که اکنون اقدامها و فعالیتهای ما در چارچوب الزامها و مقررات محیط زیست و کاهش آلایندگی است و گواهی آلاینده نبودن را از محیط زیست  دریافت کرده ایم؛ اما با اجرای این پروژه با توجه به این که فرآورده های تولیدیمان یورو ٤ می شود، بنابراین کیفیت تولید افزایش می یابد و بدون شک با محیط زیست سازگاری بیشتری خواهیم داشت.  

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری