هاشم نامور

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس

مدرک تحصیلی

کارشناسی شيمی

 

سوابق اجرایی

مدیر عامل شرکت پالایش نفت لاوان