همتی: ایران در ماه آوریل به خاطر تداوم تحریم‌ها فقط ۱۴ درصدِ عراق درآمد نفتی کسب کرد/ نتیجه این اتفاق، کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم است

همتی: ایران در ماه آوریل به خاطر تداوم تحریم‌ها فقط ۱۴ درصدِ عراق درآمد نفتی کسب کرد.

همتی: ایران در ماه آوریل به خاطر تداوم تحریم‌ها فقط ۱۴ درصدِ عراق درآمد نفتی کسب کرد/ نتیجه این اتفاق، کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم است

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتر خود نوشت:

عراق با ۳/۳ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت درماه آوریل ۷/۷میلیارد دلار درآمد کسب کرد. (سرانه ماهانه ۱۸۳ دلار)

ایران به خاطر تداوم تحریم حداکثر ۱/۲ میلیون بشکه ( با تخفیف) درحد ۲/۲میلیارد دلار (سرانه ماهانه ۲۵ دلار) یعنی ۱۴ درصد عراق

نتیجه: کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم!

همتی

ارسال نظر
ارسال نظر