جزییات ۵ محور اصلاحات آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به پنج محور اصلاحات انجام شده گفت: جزئیات و متن کامل این اصلاحات در جلسه روز چهارشنبه هیئت مولدسازی مصوب خواهد رسید.

جزییات ۵ محور اصلاحات آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، براساس اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب شد، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح در خصوص وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و برای طرح‌های توسعه هزینه خواهد شد.

نظارت و ضمانت‌های اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترقیب دستگاه‌ها برای مشارکت در امر مولدسازی و انتطباق احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی از محورهای اصلاح شده این آیین‌نامه بود.

قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اصلاحات انجام شده گفت: شب گذشته در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، چارچوب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی به تصویب رسید. جزئیات و متن کامل این اصلاحات در جلسه روز چهارشنبه هیئت مولدسازی مصوب خواهد رسید.

این اصلاحات در پنج بند است. بند اول در خصوص ارتقا ترتیبات نهادی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری، کمیسیون مقدماتی و مواردی از این قبیل. محور دوم حوزه رقابت و شفافیت است که تصریح و تاکید بیشتری بر روی عرضه‌های رقابتی، شفاف‌سازی فرآیندها، هوشمندسازی همه مراحل و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه کارمزدها را شامل می‌شود.

در خصوص تسهیل فرآیند برای ترقیب دستگا‌ه‌ها به مولدسازی مواردی پیشنهاد شد که به تمایل دستگاه‌ها برای معرفی دارایی‌های مازادشان کمک خواهد کرد. محور چهارم نیز همسوسازی و انتطباق بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانون و مورد پنج نیز نظارت و ضمانت اجرا بود.

منبع: تسنیم
ارسال نظر
ارسال نظر