بر اساس اعلام مرکز آمار؛

هم شهرها و هم روستاهای سیستان و بلوچستان بالاترین تورم نقطه به نقطه کشور را حس کردند / بیشترین تورم ماهانه در چهارمحال و بختیاری

بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمن ماه، بیشترین تورم ماهانه در چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید.

هم شهرها و هم روستاهای سیستان و بلوچستان بالاترین تورم نقطه به نقطه کشور را حس کردند / بیشترین تورم ماهانه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمن ماه، تورم ماهانه خانوارهای کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ۳.۵درصد بود؛ در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ چهار محال و بختیاری با ٦.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ کهگیلویه و بویر احمد با ٢.٠ درصد بود.

در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٥٣,٤ درصد بود که بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٦٧.٩ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٨.٦ درصد) است.

همچنین در بهمن ماه عدد تورم ماهانه خانوارهای شهری برابر ٣.٤ درصد بود که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ٥.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ١.٩ درصد است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری هم برابر ٥٢,٧ درصد بود که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٦٣.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٦.٢ درصد) است.

در این ماه عدد تورم ماهانه خانوارهای روستایی کل کشور ٤.٠ درصد بود که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با ٦.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با ١.٩ درصد است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی هم ٥٦,٧ درصد بود که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٧٨.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ گیلان (٤٩.٢ درصد) است.

ارسال نظر
ارسال نظر