بر اساس اعلام مرکز آمار؛

فاصله تورمی دهک ها در بهمن ماه به ٩,٨ واحد درصد رسید / تورم ۷۱.۳ درصدی خوراکی های دهک اول

نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ٤٧,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.١ درصد برای دهک­­ دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.

فاصله تورمی دهک ها در بهمن ماه به ٩,٨ واحد درصد رسید / تورم ۷۱.۳ درصدی خوراکی های دهک اول

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ٤٧,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.١ درصد برای دهک­­ دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ۶۶.۳ درصد برای دهک­ هشتم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٥.١ درصد برای دهک‌های اول و چهارم تا ٣٩.٤ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩,٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٦ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر
ارسال نظر