رییس صندوق بازنشستگی پاسخ دهد؛

چرا شیرمحمدی عزل شد؟

شنیده ها حاکی از آن است صبح امروز رییس صندوق بازنشستگی در اقدامی ناگهانی در واکنش به اعتراض بازنشستگان، شیرمحمدی معاون فنی خود را عزل کرد.

چرا شیرمحمدی عزل شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال‌های اخیر شاهد انجام اقدامات پوپولیستی بسیاری از سوی مسولان از سطح خرد تا کلان هستیم. از یارانه گرفته تا افزایش حقوق و… همواره مسیولان وعده‌های پوپولیستی بسیاری می‌دهند و گاه نیز عمل میکنند که این موضوع ضربه‌ای سنگین به اقتصاد، سیاست و… نیز وارد میکند. حالا این اقدامات پوپولیستی به عزل و نصب‌ها رسیده است و صبح امروز رییس صندوق بازنشستگی در کمال تعجب یکی از مدیران خوب این سازمان را از سمتش عزل کرد تا بازنشستگان راضی شوند!

صبح امروز بازنشستگان علوم پزشکی، جلوی صندوق بازنشستگی تحصن کرده بودند. آن‌ها خواستار رعایت ماده ۱۵ از سوی این صندوق بودند. ماده ۱۵، ماده‌ای در خصوص افزایش حقوق این بازنشستگان است.

کارمندان صندوق بازنشستگی نیز در واکنش به این موضوع از بازنشستگان درخواست می‌کنند تا برای صحبت به طبقه بالا که ترکی، رییس صندوق بازنشستگی آنجا حضور داشت، مراجعه کنند.

در کمال تعجب، ترکی، رییس صندوق بازنشستگی اعلام میکند که شیرمحمدی مسیول این کار است و او را از سمتش عزل می‌کند.

حالا سوال اینجاست که اگر شیرمحمدی ترک فعل داشته است، چرا تا به امروز عزل نشد؟ ایا رییس صندوق در جریان اقداماتی که باید در صندوق بازنشستگی انجام شود، نیست؟ اگر هم او ترک فعل نکرده بود، دلیل تصمیم ناگهانی ریسس صندوق بازنشستگی چه بوده است؟

ارسال نظر
ارسال نظر