بر اساس اعلام مرکز آمار؛

تورم نقطه ای ۰.۵ و ماهانه ۰.۹واحد درصد کم شد

بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای ۰.۵ و ماهانه ۰.۹واحد درصد کاهش یافت.

تورم نقطه ای ۰.۵ و ماهانه ۰.۹واحد درصد کم شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است

نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠١ هم به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است

نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور نیز به ٤٤,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

ارسال نظر