بر اساس جدیدترین اعلام مرکز آمار؛

افزایش ۸.۳ واحد درصدی تورم تولیدکننده در بخش خدمات / تورم ۱۱۷.۱درصدی تامین جا و غذا

بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم تولیدکننده در بخش خدمات ۸.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش ۸.۳ واحد درصدی تورم تولیدکننده در بخش خدمات / تورم ۱۱۷.۱درصدی تامین جا و غذا

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار اعلام کرد: در بخش خدمات تولیدکننده و در تابستان ۱۴۰۱ تورم نقطه‌ای برابر ۵۶.۱درصد، تورم فصلی برابر ۱۶.۲درصد و تورم سالانه برابر ۴۹.۷درصد بوده است. تورم نقطه‌ای، فصلی و سالانه نسبت به فصل بهار به ترتیب ۶.۷، ۲.۴ و ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است
تورم نقطه‌ای، فصلی و سالانه نسبت به تابستان سال گذشته نیز به ترتیب ۸.۳، ۵.۱ و ۴.۶ واحد درصد افزایش یافته است

بیشترین تورم نقطه‌ای مربوطه به گروه «فعالیت‌های خدماتی تامین جا و غذا» با ۱۱۷.۱درصد و کمترین مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» با ۲۵.۸درصد است.

افزایش ۸.۳ واحد درصدی تورم تولیدکننده در بخش خدمات / تورم ۱۱۷.۱درصدی تامین جا و غذا

ارسال نظر