صادق الحسینی در توییتی عنوان کرد؛

ریشه شکاف اصلی حاکمیت و مردم چیست؟

صادق الحسینی نوشت: نه تنها ⁧ انتصابات⁩ نشانگر ظرفیت حل مساله است که خودش افزاینده یا کاهنده ظرفیت حل مساله هم هست.

ریشه شکاف اصلی حاکمیت و مردم چیست؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، صادق الحسینی در توییتی نوشت: «انتصاب در سطوح عالی نشانگر ظرفیت حل مساله در حاکمیت است. سیستمی که حجت عبدالملکی و علی صالح آبادی را صدر می‌نشاند یا قدرت تشخیص ندارد یا بخاطر ضعف، تعهد را جای تخصص می‌نشاند. در هرصورت، ظرفیت حل مساله کاهش و ناکارآمدی افزایش می‌یابد. این روش، ریشه اصلی شکاف حاکمیت و مردم است.
 
نه تنها ⁧ انتصابات⁩ نشانگر ظرفیت حل مساله است که خودش افزاینده یا کاهنده ظرفیت حل مساله هم هست. از این جهت با نگاه به انتصابات می‌توان روند آینده یک دولت یا نظام سیاسی را با تقریب خوبی حدس زد که به سمت حل مسایل می‌رود یا به سمت تبدیل مسایل به بحران‌های بزرگ!»
 
 
توییت
ارسال نظر