اداره آمار کار آمریکا گزارش کرد؛

سرعت غیر منتظره ایجاد مشاغل جدید در آمریکا/ بیکاری به ۳.۷ درصد رسید؛ کمی بالاتر از دوره قبل از کرونا

رشد مشاغل ایالات متحده در ماه اکتبر با سرعتی غیرمنتظره افزایش یافت و انتظارات را برای کاهش بیشتر رشد به چالش کشید.

سرعت غیر منتظره ایجاد مشاغل جدید در آمریکا/ بیکاری به ۳.۷ درصد رسید؛ کمی بالاتر از دوره قبل از کرونا

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار، اقتصاد آمریکا ماه گذشته ۲۶۱ هزار موقعیت شغلی اضافه کرد که بیش از پیش‌بینی‌های ۲۰۰ هزار شغل بود. این رقم نسبت به ۳۱۵ هزار شغل سپتامبر و ۲۹۲ هزار آگوست کاهش داشته است.

به طور متوسط در سال جاری اقتصاد آمریکا هر ماه ۴۰۷ هزار شغل اضافه کرده، در حالی که افزایش ماهانه در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۶۲ هزار شغل بوده است.

با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری در ماه اکتبر به ۳.۷ درصد رسید که کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح پیش‌ از همه‌گیری کروناست.

ارسال نظر