با رای مثبت کمیته سیاست پولی انجام شد؛

بزرگترین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان در ۳۳ سال گذشته

بانک انگلستان امروز پنج‌شنبه نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد.

بزرگترین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان در ۳۳ سال گذشته

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک انگلستان امروز پنج‌شنبه نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد که بزرگترین افزایش از سال ۱۹۸۹ است و در مورد رکود طولانی مدت هشدار داد زیرا سیاست‌گذاران به دنبال تعدیل انتظارات بازار برای تشدید بیشتر سیاست‌های پولی انقباضی هستند.

پس از رای مثبت کمیته سیاست پولی به افزایش ۷۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، نرخ بهره بین بانکی به ۳ درصد رسید که هشتمین افزایش متوالی در نرخ اصلی وام‌دهی است.

این در حالی است که اقتصاددانان پس از تغییر دوباره دولت بریتانیا، لحن کمتر تهاجمی بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده بودند.

ارسال نظر