با افزایش ۰.۷۵ واحد درصد دیگر؛

نرخ بهره آمریکا به ۴ درصد رسید

فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر، نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد.

نرخ بهره آمریکا به ۴ درصد رسید

به گزارش اقتصادآنلاین، در نشست ماه نوامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد تا نرخ بهره معیار سیاستی به ۴ درصد برسد.

ارسال نظر