مرکز آمار گزارش داد؛

نرخ تورم ٥٧.٨ درصدی در سیستان و بلوچستان / فشار بیشتر تورم بر خانوارهای روستایی

براساس گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، مربوط به استان‌­ البرز با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ خوزستان با ١.٩ درصد است.

نرخ تورم ٥٧.٨ درصدی در سیستان و بلوچستان / فشار بیشتر تورم بر خانوارهای روستایی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین  با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٢.١ درصد است.

در مهرماه ۱۴۰۱ همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٥ درصد می­‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر  (٤٠.١ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی نیز ٥٣,٢ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های یزد و خوزستان (٤٦.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٣٨.٤ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ ، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٩.٩ درصد) است.

ارسال نظر