در بیست و سومین مرحله از حراج سال ۱۴۰۱؛

دولت ۷۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخت

بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه بیست‌سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱)، اعلام کرد حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۰ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دولت ۷۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ نتیجه بیست‌وسومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱، مورخ ۳ آبان ماه اعلام شد. جزییات این گزارش به شرح زیر است:

در بیست‌وسومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی سال ۱۴۰۱، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی، سفارشی برای خرید اوراق ثبت نکرده است.

ارزش اوراق فروخته شده به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه هم در اراد ۱۱۲ برابر ۵۳۸ میلیارد تومان و با نرخ بازده ۲۲.۲۹درصد و در اراد ۱۱۷ برابر ۲۴۶ میلیارد تومان و با نرخ بازده ۲۲.۲۰درصد بوده است. بنابراین در مجموع حجم اوراق به فروش رفته در این هفته برابر با ۷۸۰ میلیارد تومان بوده است.

بیست‌وچهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی هم روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و نهادهای مالی می‌توانند روز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سفارشات خود را ثبت کنند.

اوراق

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

ارسال نظر