بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی؛

دولت مازاد بودجه دارد؟!

بانک مرکزی کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه دولت در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

دولت مازاد بودجه دارد؟!

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز در گزارشی اعلام کرد در نتیجه اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ همراه شد.

این اعلام کاهش ۱۰۱.۷درصدی کسری بودجه دولت به معنای آن است که نه تنها کسری بودجه به صفر رسیده بلکه دولت مازاد بودجه هم دارد که اعلام عدد دقیق هر کدام از ترازهای عملیاتی و سرمایه‌ای در ۶ماهه نخست ۱۴۰۱ و مقایسه با سال گذشته می‌تواند به شفاف شدن این موضوع کمک کند. 

ارسال نظر