درخواست بیکاری هفتگی آمریکا به پایین ترین سطح پنج ماه گذشته رسید

تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیمه بیکاری اقدام کردند، به پایین‌ترین سطح خود رسید.

درخواست بیکاری هفتگی آمریکا به پایین ترین سطح پنج ماه گذشته رسید

به گزارش اقتصاد آنلاین، تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست جدید برای دریافت مزایای بیمه بیکاری ارائه کردند، هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه گذشته رسید، چرا که بازار کار علیرغم افزایش جریان‌های مخالف ناشی از افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش تقاضا، انعطاف پذیر است.

گزارش هفتگی ادعاهای بیکاری از سوی وزارت کار در روز پنجشنبه، به موقع‌ترین داده‌ها در مورد سلامت اقتصادی، همچنین نشان داد که نرخ بیکاری در اواسط سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود در کمتر از دو ماه گذشته کاهش یافته است.

این احتمال کاهش نرخ بیکاری در این ماه را افزایش و فدرال رزرو را در مسیر سختگیرانه سیاست‌های پولی خود نگه می‌دارد.

ارسال نظر
ارسال نظر