بر اساس گزارش مرکز آمار؛

فقرا همچنان بیشتر از ثروتمندان فشار تورم را حس می کنند

بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۱ برای دهک اول بوده است.

فقرا همچنان بیشتر از ثروتمندان فشار تورم را حس می کنند

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۱ در حالی برابر ۴۹.۷درصد است که این نرخ برای دهک اول برابر  ۶۰.۱ درصد و برای دهک دهم برابر ۴۳.۸درصد بوده است.

در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات هم نرخ تورم نقطه به نقطه برابر ۷۵.۴درصد بوده که از ۸۱.۶ برای دهک اول تا ۷۳.۶ برای دهک دهم متغیر است.

در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم تورم نقطه به نقطه کل کشور برابر ۳۵.۴بوده که دهک اول، ششم و نهم با ۳۴.۱درصد کمترین و دهک دهم با ۳۵.۸درصد بیشترین تورم را داشته‌اند.

ارسال نظر
ارسال نظر