سوال همتی از رییسی؛

در کنار تبلیغ رشد تجاری ناشی از افزایش قیمتها، دلیل کاهش وزنی صادرات را هم توضیح دهید!

رییس اسبق بانک مرکزی نوشت: در کنار تبلیغ رشد تجارت خارجی از نظر ارزش (ناشی از رشد قیمتها)، دلیل کاهش وزنی صادرات ۴ ماهه اول را هم توضیح دهند.

در کنار تبلیغ رشد تجاری ناشی از افزایش قیمتها، دلیل کاهش وزنی صادرات را هم توضیح دهید!

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشت: «جناب رییسی؛ فرمودید: هرآنچه وعده کردید تا امروز تحقق یافته است! دراین مورد بحثی ندارم. وضعیتِ تورم، معیشت، بیکاری، مسکن..را خود مردم بهتر درک میکنند. حداقل دستور دهند،درکنار تبلیغ رشد تجارت خارجی از نظر ارزش (ناشی از رشد قیمتها)، دلیل کاهش وزنی صادرات۴ماههٔ اول را هم توضیح دهند.»

 

در کنار تبلیغ رشد تجاری ناشی از افزایش قیمتها، دلیل کاهش وزنی صادرات را هم توضیح دهید!

ارسال نظر