از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد؛

ابلاغ احکام مالیاتی اوراق مالی اسلامی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، احکام مالیاتی اوراق مالی اسلامی را جهت اجرا، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

ابلاغ احکام مالیاتی اوراق مالی اسلامی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  رسانه مالیاتی ایران، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، احکام مالیاتی اوراق مالی اسلامی را جهت اجرا، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند‌های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه ۱۵۵۳۲/ت/۵۹۷۷۹ ه مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران، جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.
 
براساس تبصره ۴ ماده (۹) این مصوبه، کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
 
همچنین مطابق ماده (۱۶) مصوبه مذکور، هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد (۱۰۰%) بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمد‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
ارسال نظر

آخرین خبر ها