تیمور رحمانی:

تورم خرداد نمى توانست با همان نرخ تداوم یابد / اتفاق چهار ماه اول سال نشان داد تئورى‌هاى علم اقتصاد تا چه اندازه کاربردى و صحیح هستند

یک اقتصاددان نوشت: از آنجا که جهش تورمى خرداد نوعى منشاء شوک هزینه داشت و رشد نقدینگى فعلا تحت کنترل است و مختصرى کاهش نشان مى دهد، لذا تورم خرداد نمى توانست با همان نرخ تداوم یابد و معلوم بود که فروکش مى کند.

تورم خرداد نمى توانست با همان نرخ تداوم یابد / اتفاق چهار ماه اول سال نشان داد تئورى‌هاى علم اقتصاد تا چه اندازه کاربردى و صحیح هستند

به گزارش اقتصادآنلاین تیمور رحمانی در صفحه شخصی خود درباره انتشار آمار تورم تیرماه نوشت: آنچه نشان مى دهد که تورم در چه وضعیتى است و در چه مسیرى حرکت مى کند، نرخ تورم ماهانه است. همانطور که در شرح کوتاه تورم خرداد گفته بودم، تورم مدت کوتاهى به صورت ماهانه بالا مى ماند و در غیاب شوک دیگرى به اقتصاد به طور محسوس کاهش مى یابد. در تیرماه نرخ تورم ماهانه ٤/٦ درصد بوده است که هنوز نرخ تورم بالایى محسوب مى شود اما این نرخ در مقایسه با نرخ ١٢/٢ خرداد به شدت کاهش یافته است. اتفاقى که در این چهار ماه اول سال افتاد نشان مى دهد تئورى‌هاى علم اقتصاد تا چه اندازه کاربردى و صحیح هستند. بر اساس تحلیل اقتصاد کلان تورم مى تواند منشاء شوک تقاضا داشته باشد یا شوک عرضه(هزینه). اما علم اقتصاد ادعا مى‌کند که شوک‌های هزینه نمى‌توانند تورم بالا و ماندگارى ایجاد کنند مگر آنکه با رشد بالاى نقدینگى همراهى شوند. فقط رشدهاى بالاى نقدینگى مى توانند تورم ماندگار ایجاد کنند. از آنجا که جهش تورمى خرداد نوعى منشاء شوک هزینه داشت و رشد نقدینگى فعلا تحت کنترل است و مختصرى کاهش نشان مى دهد، لذا تورم خرداد نمى توانست با همان نرخ تداوم یابد و معلوم بود که فروکش مى کند. این رخداد تمرین خوبى براى دانشجویان رشته اقتصاد و سایر علاقمندان به تحلیل اقتصاد کلان است تا انطباق نظریه ها با داده ها را مشاهده کنند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    وضعیت اقتصاد بیانگر سطح دانش مربوطه!

آخرین خبر ها