بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛

تجربه رشد منفی ماهانه نقدینگی فروردین به پنج رسید

نقدینگی در پایان فروردین ماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (رشد نقطه‌به‌نقطه) افزایش ۳۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

تجربه رشد منفی ماهانه نقدینگی فروردین به پنج رسید

به گزارش اقتصاد آنلاین، هر چند رشد نقطه‌به نقطه‌ نقدینگی در اولین ماه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ (۳۹ درصد) کاهش یافته اما همچنان نسبت به میانگین بلندمدت ۱۶ ساله (۲۸.۴ درصد) نرخ رشد بالایی محسوب می‌شود.

همچنین، نقدینگی در فروردین ماه کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای ماهیانه موجود، طی ۱۶ سال گذشته پیش از این چهار مرتبه در فروردین ماه شاهد رشد منفی نقدینگی بودیم.

نمودار2

نمودار3

 

ارسال نظر