تیمور رحمانی:

تورم فعلی زمانی ایجاد شد که تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم

تیمور رحمانی نوشت: واقعیت آن است که این تورم همان زمانی ایجاد شد که تصمیم به ایجاد ارز ۴۲۰۰ گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم یک تورم متوسط بالا تن می‌دادیم یا یک شوک موقتی تورم.

تورم فعلی زمانی ایجاد شد که تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم

به گزارش اقتصادآنلاین تیمور رحمانی اقتصاددان در صفحه رسمی خود در رابطه با نوشت: در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران به ۱۲.۲ درصد رسید که رقم بی سابقه ای برای تورم ماهانه است. 

 این تورم هنوز اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده  و به همین دلیل در ماههای بعد نیز هنوز تورم قابل توجه خواهد بود گرچه به طور محسوسی می تواند پایین تر باشد. واضح است که عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول آن است. گرچه ظاهر مساله آن است که این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت آن است که این تورم همان زمانی ایجاد شد که تصمیم به ایجاد ارز ۴۲۰۰ گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم یک تورم متوسط بالا تن می‌دادیم یا یک شوک موقتی تورم.  دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت.  این تورم درس بزرگی بود که ایجاد ناترازی مبتنی بر تداوم یارانه ناهدفمند به ما داد و امید است که دیگر اجازه شکل گیری ناترازی را ندهیم.

ارسال نظر

آخرین خبر ها