بدهی دولت ۹۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد

بر اساس آمارها، میزان بدهی‌های دولت تا پایان شهریور ماه سال جاری به هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

بدهی دولت ۹۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در پایان شهریور ماه ۱۶۰۰ در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند الف ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی می‌باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج شده توسط دستگاههای اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت سماد تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارایه شود.

این گزارش ها بر مبنای اطلاعات ثبت شده بیش از ۱۴۶ هزار فقره گزارش توسط بیش از ۳۵۰۰ دستگاههای اجرایی (نقطه گزارشگری) از سراسر کشور و و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.

براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه فوق الذکر تا پایان شهریور ماه سال جاری، بدهیها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده یک قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۹۶۲,۵۵۱ میلیارد تومان و مبلغ ۴۲۵,۶۷۵ میلیارد تومان است. 

بدهی دولت تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۶۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان خرداد ماه بیش از ۳۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در عین حال مطالبات دولت نیز ۴۲۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان محاسبه شده است.

جدول بدهی دولت

همچنین شرکت‌های دولتی در این مدت ۹۸۸ هزار ۷۰۷ میلیارد تومان بدهی ثبت کردند که نسبت به بدهی پایان خرداد ماه ۳۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان بیشتر شده است.

جدول بدهی دولت2

با توجه به مقید بودن دولت برای افزایش شفافیت و انضباط مالی، طبق آمارها روند بدهی دولت کند شده است. عمده این بدهی‌ها ناشی از کسری و تکالیف بودجه‌ای است که در صورتی که منابع و مصارف تراز نباشد روند بدهی‌ها را تشدید می‌کند.

منبع: فارس
ارسال نظر

آخرین خبر ها