کد خبر 528571

در سال گذشته اتفاق افتاد؛

پرداخت ۱۰۰میلیارد یارانه به دانشجویان

در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها برای صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های بهداشت و علوم اختصاص یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هر سال در قانون بودجه و در تبصره هدفمندی یارانه ها، مصارف منابع ناشی از اجرای قانون در سال تعیین می شود که در کنار پرداخت منابع نقدی به خانوارها، زیر مجموعه های دیگری از جمله سهم دانشجویان نیز دارد. 

این در حالی است که تازه ترین گزارش اعلامی از سوی حاجتی - مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها - از این حکایت دارد که در سال گذشته از محل منابع نقدی این سازمان، ۵۰ میلیارد تومان به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و ۵۰ میلیارد تومان هم به صندوق وزارت علوم اختصاص پیدا کرده است. 

وی ابراز امیدواری کرده که سازمان هدفمندی یارانه ها بتواند با جذب به موقع منابع از دستگاه های تامین کننده منابع این سازمان، منابع مربوط به جامعه علمی کشور را در اختیارشان قرار دهد. 

طبق قانون هدفمندی یارانه ها، تا ۵۰ درصد منابع برای کمک به خانوارها به صورت نقدی پیش بینی شده و مابقی برای سایر بخش ها از جمله حمایت از تولید و بخش های رفاهی و بهداشت و درمان است. اما در ۱۰ سالی که قانون به اجرا درآمده با توجه به جمعیت حدود ۹۵ درصدی ایران که در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار دارند، امکان پوشش کاملی برای سایر بخش ها نبوده و تا سالها حجم عمده منابع صرف پرداخت نقدی شده است. 

دولت سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی پرداخت نقدی دارد. 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر