کد خبر 528202

معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد؛

دستور عملیات اجرایی وصول طلب مدیران بدهکار به سازمان مالیاتی

معاون سازمان مالیاتی گفت: چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌ها امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،‌ محمد مسیحی،‌ معاون درآمدهای مالیاتی در ابلاغیه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتیدر خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی اعلام کرد، 

در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر