کد خبر 526257

تعداد بیکاران سوییسی کاهش یافت

نرخ بیکاری سوییس در حال رسیدن به سه درصد

متوسط نرخ بیکاری سوییس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس،شمار بیکاران سوییسی به ۱۵۱ هزار نفر کاهش یافت. تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در سوییس به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۲ درصد کمتر شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی پنج ماه اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۶۶۸۹ نفر کمتر شده و به ۱۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوییسی با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۷ درصد تا پایان این ماه رسیده است که کمترین سطح ثبت شده ۱۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوییسی ۱۴۵۷  نفر کمتر شده و به ۱۴ هزار و ۱۰۴ نفر رسیده است.  

متوسط نرخ بیکاری سوییس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه مارس با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۹ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی هفت ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۳۲ هزار نفر کاهش به یک میلیون و ۹۵ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۱۲۸ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۷ میلیون و ۱۳۲ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۳ درصد رسیده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۹ درصد کاهش به ۵۸.۹ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر