کد خبر 516647

براساس گزارش مرکز آمار؛

تورم خانوار روستایی در سال گذشته بیش از خانوار شهری افزایش یافت/ فاصله تورمی دهک‌ها به ۸.۸درصد رسید

در اسفند ۱۳۹۹ تورم نقطه‌به نقطه در حالی به ۴۸.۷درصد رسید که این شاخص برای خانوار شهری ۴۷.۸درصد و برای خانوار روستایی ۵۳.۳درصد بود. همچنین تورم کل کشور در این ماه برابر با ٣۶.۴درصد بود که این رقم برای دهک اول ٣۴.۶درصد و برای دهک دهم ۴٣.۵درصد بوده است. براین اساس فاصله تورمی دهک‌ها در اسفند به ٨.٨درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٠.۴درصد کاهش داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ برابر با ۱.۸ بوده‌است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با ٢.٧درصد و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ٠.٨درصد بود. تورم ماهانه خانوار شهری و روستایی در این ماه نیز به ترتیب برابر با ۱.۸ و ۱.۶ درصد بوده‌است.

 همچنین در اسفند ۱۳۹۹ تورم نقطه‌به نقطه به ۴۸.۷ درصد رسید؛ به بیان دیگر هزینه سبد مصرفی خانوار در پایان سال گذشته نسبت به اسفند ۹۸، ۴۸.۷ درصد افزایش یافته‌است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (٥٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٤٢.٩ درصد) است.
 از سوی دیگر نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٦.٤درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٤٠.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (٣٣.٣درصد) است.
1

خانوارهای شهری

در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٩٤,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان جنوبی با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٩ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧.٨ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (٥٨.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٨درصد) است.
همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٦.٢درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه  (٣٩.٤درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان‌های آذربایجان غربی (٣٢.٥درصد) است.
2

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣١٦,١رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٣درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ٠.٣درصد افزایش است. 
تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه برای خانوارهای روستایی ٥٣.٣درصد بوده‌است که بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٦١.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان (٤٥.٠ درصد) است. 
از سوی دیگر، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٣٧.٧درصد رسید. بیشترین تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (٤٣.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.٢ درصد) است.
3

فاصله تورمی دهک‌ها

تورم ماهانه در اسفند ۹۹ در حالی برابر با ۱.۸ درصد گزارش شده‌است که این رقم برای دهک اول (پایین‌ترین دهک هزینه‌ای) و دهک دهم (بالاترین دهک هزینه‌ای) برابر با ۱.۷ درصد بود.
همچنین در این ماه تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول و دهم به ترتیب برابر با ۵۰.۴ درصد و ۵۱.۵ درصد بوده‌است. تورم مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای پایین‌ترین دهک درآمدی در سال گذشته ۶۶.۷ درصد و برای بالاترین دهک درآمدی ۶۴.۷ درصد بوده‌است. در نقطه مقابل تورم مربوط به کالاهای غیرخوراکی برای دهک اول،۳۳.۴ درصد و برای دهک دهم، ۴۹.۴ درصد در سال گذشته گزارش شده‌است. باید توجه داشت ۴۳.۳ درصد از هزینه‌های دهک اول درآمدی مربوط به خوراکی‌ها است که این عدد برای بالاترین دهک درآمدی برابر با ۱۷.۲۲ درصد است. همچنین تورم سالانه دهک اول برابر با ۳۴.۶ درصد و برای دهک دهم برابر با ۴۳.۵ درصد بوده‌است.

4

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌ها مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٨درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٢ درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٧واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
5
بیشتر بخوانید
ارسال نظر