کد خبر 501799

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی؛

نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی اعلام شد

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب‌های بانکی اشخاص مشخص شد.

به گزارش اقتصادآنلاین،‌ محمد برزگری سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس  بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند 18 بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

مالیات

برابر بند 18 بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر