کد خبر 500517

در گزارش مرکز آمار منتشر شد؛

فاصله ۹.۵درصدی تورم دهک‌ها/ افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٣٩٩ برابر ٣٢,٢درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٨درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٣٩٩ برابر ٣٢,٢درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٨درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٨.٥درصد برای دهک دهم تا ٣٢.٨درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٦.٩درصد برای دهک اول تا ٤٢.١درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩,٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٣ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر